Hiện có 29 cán bộ, giáo viên thuộc 5 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Nguyễn Tùng Cương
Họ tên Nguyễn Tùng Cương
Ngày sinh 29/10/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ khu vực III Thị Trấn Thứ 11
Đơn vị Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu Hiệu Trưởng cuongnt508@anminh.edu
Nguyễn Việt Hà
Họ tên Nguyễn Việt Hà
Ngày sinh 04/08/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa-An Minh- Kiên Giang
Đơn vị Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu Phó Hiệu Trưởng hanv508@anminh.edu
Nguyễn Trung Thành
Họ tên Nguyễn Trung Thành
Ngày sinh 10/10/1985
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hưng-An Minh-Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên BT Chi Đoàn thanhnt508@anminh.edu
Lê Đề Kha
Họ tên Lê Đề Kha
Ngày sinh 20/11/1986
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh -An Minh -Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn Phòng
Tổ Văn Phòng TPT Đội khald508@anminh.edu
Trần Vă Đắng
Họ tên Trần Vă Đắng
Ngày sinh 27/10/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hoà -An Minh-Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn Phòng
Tổ Văn Phòng kế Toán danngtv508@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Cường
Họ tên Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh 01/01/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh-AnMinh-Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn Phòng
Tổ Văn Phòng Thủ Quỷ cuongnv508@anminh.edu.vn
Hồ Vũng Tàu
Họ tên Hồ Vũng Tàu
Ngày sinh 15/02/1967
Giới tính Nam
Địa chỉ 9 Xáng- Đông Hoà- An MInh- Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên tauhv508@anminh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngát
Họ tên Nguyễn Thị Ngát
Ngày sinh 10/08/1962
Giới tính Nữ
Địa chỉ 8 sáng - Đông Hoà- an Minh- Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên ngatnt@anminh.edu.vn
Võ Văn Mẫn
Họ tên Võ Văn Mẫn
Ngày sinh 06/03/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ 9 Xáng, Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên manvv508@anminh.edu.vn
Trần Văn Hậu
Họ tên Trần Văn Hậu
Ngày sinh 21/10/1970
Giới tính Nam
Địa chỉ Thạnh An- Đông Thạnh- An Minh- Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên hautv508@anminh.edu
Phạm Bá Hữu
Họ tên Phạm Bá Hữu
Ngày sinh 06/06/1968
Giới tính Nam
Địa chỉ 9 xáng, Đông Hoà, An Minh, Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn Phòng
Tổ Văn Phòng giáo viên huupb508@anminh.edu
Đào Minh Sơn
Họ tên Đào Minh Sơn
Ngày sinh 20/10/1973
Giới tính Nam
Địa chỉ 8 xáng 1, Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên sondm508@anminh.edu
Lê Thị Cẩm Tú
Họ tên Lê Thị Cẩm Tú
Ngày sinh 16/08/1974
Giới tính Nữ
Địa chỉ 7 Xáng I- Đông Hoà- An MInh- Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên tultc508@anminh.edu
Bùi Doãn Vường
Họ tên Bùi Doãn Vường
Ngày sinh 23/06/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 8 xáng- Đông Hoà- An Minh- Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên vuongbd508@anminh.edu
Nguyễn Thị Minh Tuyết
Họ tên Nguyễn Thị Minh Tuyết
Ngày sinh 06/11/1963
Giới tính Nữ
Địa chỉ 9 Chợ- Đông Hoà- An Minh- Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên tuyetnmt508@anminh.edu
Cao Dao Ngót
Họ tên Cao Dao Ngót
Ngày sinh 02/03/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ ấp 8 Xáng, Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên ngotcd508@anminh.edu
Đinh Duy Sơn
Họ tên Đinh Duy Sơn
Ngày sinh 08/06/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 7 chợ, Đông Thái, An Biên, Kiên Giang
Đơn vị Tổ -Anh -Thể -Mỷ
Tổ -Anh -Thể -Mỷ giáo viên sondd508@anminh.edu
Bùi Văn Thống
Họ tên Bùi Văn Thống
Ngày sinh 27/12/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ 7 Xáng 1- Đông Hoà - An Minh- Kiên giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên thongbv508@anminh.edu
Phan Thanh Hoàng
Họ tên Phan Thanh Hoàng
Ngày sinh 10/10/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ 7 Xáng, Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang.
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên hoangpt508@anminh.edu
Nguyễn Phương Loan
Họ tên Nguyễn Phương Loan
Ngày sinh 08/03/1980
Giới tính Nữ
Địa chỉ 7 xáng Đông Hoà, An minh, kiên giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên loannp508@anminh.edu
Đặng Hòang Hiền
Họ tên Đặng Hòang Hiền
Ngày sinh 09/10/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ ấp 9 Xáng, Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang
Đơn vị Tổ -Anh -Thể -Mỷ
Tổ -Anh -Thể -Mỷ giáo viên
Phạm văn Đức
Họ tên Phạm văn Đức
Ngày sinh 13/12/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ 8 Xáng 1- Xã Đông hoà, An Minh- Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên
Lương Văn Sen
Họ tên Lương Văn Sen
Ngày sinh 19/09/1982
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa ,An Minh , Kiên Giang.
Đơn vị Tổ -Anh -Thể -Mỷ
Tổ -Anh -Thể -Mỷ giáo viên
Võ phương Đại
Họ tên Võ phương Đại
Ngày sinh 04/12/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 9 xáng, Đông hoà, AM-KG
Đơn vị Tổ -Anh -Thể -Mỷ
Tổ -Anh -Thể -Mỷ giáo viên
Lê Tấn Tài
Họ tên Lê Tấn Tài
Ngày sinh 19/12/1968
Giới tính Nam
Địa chỉ 8 Xáng , Đông Hòa , An Minh , Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên
Trần Viết Lợi
Họ tên Trần Viết Lợi
Ngày sinh 10/10/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 8 Xáng , Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang.
Đơn vị Tổ -Anh -Thể -Mỷ
Tổ -Anh -Thể -Mỷ giáo viên
Nguyễn Văn Khởi
Họ tên Nguyễn Văn Khởi
Ngày sinh 01/03/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Thạnh Phú, Đông Thạnh, An Minh, Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên
Lưu Thu Trang
Họ tên Lưu Thu Trang
Ngày sinh 22/04/1985
Giới tính Nữ
Địa chỉ Vĩnh Quan, Châu Thành, Kiên Giang.
Đơn vị Tổ Tự Nhiên
Tổ Tự Nhiên giáo viên
Lê Văn Trận
Họ tên Lê Văn Trận
Ngày sinh 25/12/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 8 Xáng , Đông Hòa, An Minh , Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã Hội
Tổ Xã Hội giáo viên
 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 129
  • Tháng hiện tại: 129
  • Tổng lượt truy cập: 282068

Liên kết

© Bản quyền thuộc về © Trường THCS Đông Hòa 1
ĐC: Ấp 9 Xáng -  Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang

Email:thcsdonghoa1@.anminh.edu.vn
Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ: Nguyễn Trung Thành DĐ 01683427932

Email: thcsvankhanhdong@anminh.edu.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Võ Văn Sang - DĐ: 0949.776.758